Wycinarka drutowa CTWG 400 TB

a)  Przejazd osi:  
- X 500 mm
- Y 400 mm
b) Wysokość cięcia: 500 mm
c) Kąt cięcia: ±15º
d) Dokładność: 0,01 mm
e) Chropowatość powierzchni: 0,8 Ra
f) Maksymalna masa detalu: 1000 kg