Przekładnie regenerujemy w oparciu o dokumentację techniczną lub według dostarczonych wzorów.
 
 
 
Dokonujemy kompletnej analizy technicznej i diagnostyki wszystkich elementów przekładni, w której zakres wchodzi:
 
- demontaż dostarczonej przekładni,
 
- weryfikacja części,

- produkcja nowych elementów,
 
- wymiana łożysk, uszczelnień  oraz elementów złącznych, 
 
- ustalenie luzów międzyzębnych,
 
- montaż i diagnostyka olejowa.